Wzmianki prawne

Preambuła

Użytkownik deklaruje, że zapoznał się z poniższymi informacjami przed wizytą na stronie. Decydując się na przeglądanie serwisu, użytkownik akceptuje nieodwołalnie wszystkie poniższe zapisy.

Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści w odnośnikach i linkach. Bez względu na sposób połączeń z zewnętrznych serwisów internetowych, określanych jako « serwis linkujący », w kierunku Mastrynutrition.com, ten ostatni zastrzega sobie prawo do odmówienia takiego połączenia.

Wydawca

Dénomination sociale : MASTERY S.A.S
Société au capital de 50 000€ enregistrée au RCS Valenciennes 918 199 787
Siège Social / Head Office : 8 rue des 9 Bonniers, 59178 Brillon, France
Tel : +33 (0)3 27 19 27 33
Président : ELAN BLEU SARL représentée par Nicolas Nolf
Responsable de publication : MASTERY représentée par Nicolas Nolf gérant d’ELAN BLEU SARL

Miejsce

La Compagnie Hyperactive
7, rue du Docteur Roux
05 49 77 38 53
79000 Niort

Ochrona danych

Całość serwisu podlega uwarunkowaniom prawnym francuskim i międzynarodowym w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej. 
Wszystkie prawa kopiowania zastrzeżone włącznie z oznaczeniami ikonograficznymi i zdjęciami. Zgodnie z francuską ustawą dotyczącą ochrony danych i wolności informacji ( Loi informatique et libertés ) z 6 stycznia 1978 roku modyfikowana w 2004, państwo mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i poprawiania ich, zwracając się do Mastery Nutrition za pomocą poczty (na powyższy adres), lub poprzez e-mail(contact@masterynutrition.com).

Koncepcja, utworzenie i realizacja

Wonderful Identité
Agropole – Deltagro 1 – BP 306
47931Agen CEDEX 9
Tél. +33 (0)5 53 77 21 77