Wzmianki prawne

Preambuła

Użytkownik deklaruje, że zapoznał się z poniższymi informacjami przed wizytą na stronie. Decydując się na przeglądanie serwisu, użytkownik akceptuje nieodwołalnie wszystkie poniższe zapisy.

Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści w odnośnikach i linkach. Bez względu na sposób połączeń z zewnętrznych serwisów internetowych, określanych jako « serwis linkujący », w kierunku Mastrynutrition.com, ten ostatni zastrzega sobie prawo do odmówienia takiego połączenia.

Wydawca

Nazwa : ZOLUX S.A.S.
Spółka z kapitałem 19 829 920€ zarejestrowanym w RCS Saintes B 431 967 447.
Siedziba / Head Office : 141 Cours Paul Doumer, 17100 Saintes, FRANCE.
Tel : +33 (0)5 46 74 69 69
Prezes : M. Haurit Matthieu
Odpowiedzialna za publikacje : Mme Brice-Bonneteau Claire

Miejsce

La Compagnie Hyperactive
7, rue du Docteur Roux
05 49 77 38 53
79000 Niort

Ochrona danych

Całość serwisu podlega uwarunkowaniom prawnym francuskim i międzynarodowym w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej. 
Wszystkie prawa kopiowania zastrzeżone włącznie z oznaczeniami ikonograficznymi i zdjęciami. Zgodnie z francuską ustawą dotyczącą ochrony danych i wolności informacji ( Loi informatique et libertés ) z 6 stycznia 1978 roku modyfikowana w 2004, państwo mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i poprawiania ich, zwracając się do Mastery Nutrition za pomocą poczty (na powyższy adres), lub poprzez e-mail(contact@masterynutrition.com).

Koncepcja, utworzenie i realizacja

Wonderful Identité
Agropole – Deltagro 1 – BP 306
47931Agen CEDEX 9
Tél. +33 (0)5 53 77 21 77